Ingvild Hovland Kaldal

Stones of Light
2013

Found Pumice Stones, led concrete and
email

Hej,
Visst är det poetiskt med flytande sten, men för en geolog är det litet tveeggat.
Pimpsten är nämligen resultatet av de allra värsta vulkanutbrotten, de explosiva
och förfärande dödliga, sura utbrotten, dessbättre inte så vanliga.
När Krakatoa hade sitt senaste stora utbrott 1883 spydden den i slutfasen ut
mer än 15 kubikkilometer sten och så mycket av den volymen var pimpsten att
den hindrade sjöfarten över Indiska oceanen. När den spys ut är den extremt het
och gasrik och i vatten stelnar den omedelbart. Den bränner dessförinnan upp
allt levande. Men den är nyttig också.

Lipari är en ö norr om Sicilien och väster om Neapel och Vesuvius och om du
vill ha stora stycken skall du åka dit.
Det är en spännande upplevelse att bada och simma  utanför pimpstensbrotten
och hela tiden få fösa undan alldeles för vassa pimpstensblock som ibland täcker
vattenytan närmast stranden. Ljuset i pimpstensområdet är nog det vitaste
som finns. Lipari är alltjämt världens huvudproducent av slipmedel.
Pimpstenen är ju bl a vulkaniskt glas och man skär sig lätt på den.
På vissa platser på Island finns också mycket rotfast pimpsten.
Vissa av utbrotten har varit explosiva. Man har provat att i Sverige använda
pimpsten vid vägbyggande i sumpiga områden,men då en litet mörkare variant.

Pimpsten reflekterar ju ljus mycket effektivt.
.
Glada hälsningar!
Sven